Avaluació de l’estat ecològic, caracterització hidromorfológica i anàlisi d’impactes i pressions a la conca del riu Gaià

0 out of 5

Categoria:

Associació Mediambiental la Sinia

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

1.- Aplicació de protocols d’avaluació de la qualitat biològica dels rius fixats per l’Agència Catalana de l’Aigua (BIORI 2006; ACA) en un mínim de 4 punts de la conca del riu Gaià (Santa Coloma de Queralt, Santes Creus, el Pont d’armentera i Salomó).
2.- Caracterització hidromorfológica (impactes i pressions) segons el establert en el Protocol “d’avaluació de la qualitat hidromorfològica dels rius” de l’Agència Catalana de l’Aigua (HIDRI 2006; ACA) de totes les masses d’aigua superficial de la conca del riu Gaià.
3.- Realització i actualització de cartografia descriptiva i temàtica
4.-Realització de campanyes de difusió de les actuacions. Educació ambiental per escoles. Voluntariat corporatiu per empreses. Voluntariat ambiental.

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
18.000€

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

1.- Aplicació de protocols d’avaluació de la qualitat biològica dels rius: a) protocol IBMWP (macroinvertebrats); b) protocol IBICAT (peixos) adaptat a la metodologia de trampeig.
2.- Aplicació de protocols d’avaluació de la qualitat hidromorfológica dels rius i identificació de pressions i impactes: a) índex IHF; b) índex QBR; c) endegament de lleres d) identificació d’efluents d’aigües no tractades; e) connectivitat fluvial; f) cabals de manteniment etc.
3.- Redacció d’informes d’estat i seguiment
4.- Realització i actualització de cartografia descriptiva i temàtica: a) localització d’impactes i pressions; b) delimitació de zones d’interès per a la conservació; c) propostes d’actuació a nivell de conca etc.
5.-Realització de campanyes de difusió de les actuacions. Educació ambiental per escoles. Voluntariat corporatiu per empreses. Voluntariat ambiental.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

El donant podrà gaudir de les diverses activitats que l’Associació Mediambiental la Sínia promourà en relació a les actuacions de conservació en l’Espai Natural de la Desembocadura.

1.- Notificació i invitació en les campanyes d’avaluació.
2.- Creació de jornades de voluntariat corporatiu per empreses: sortides de camp on es realitzaran tasques associades les actuacions d’avaluació. Difusió de la implicació de l’empresa en el projecte a través de les xarxes socials de l’entitat.
3.- Notificació i invitació en jornades de voluntariat ambiental vinculades a l’avaluació ecològica de sistemes fluvials
4.- Notificació i invitació en jornades de voluntariat dirigides a la descoberta de la biodiversitat dels sistemes fluvials de muntanya baixa mediterrània

L'ENTITAT

Associació Mediambiental la Sinia

Correu electrònic: biodiversitat@riugauia.cat
Telèfon: 610033923
Facebook: facebook.com/riugaia
Twitter: @GaiaVoluntariat

Entitat d’educació ambiental
Entitat de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori