Basses de reg amb natura

0 out of 5

Categoria:

FUNDACIÓ EMYS

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Construir una bassa de reg naturalitzada demostrativa per a agricultors ecològics amb l’objecte de compatibilitzar la biodiverssitat i la producció agrària.

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
12.000€

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

Moviments de terres Impermeabilització de l’espai lacustre.
Instal·lació de llits de graves.
Naturalització i instal·lació de fitodepuratives.
Adequació de l’espai a ús públic.
Senyalitzaió i construcció de panells informatius.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

Una jornada conjunta pels donants per tal que vegin el projecte finalitzat i rebin un taller de biodiversitat agrària i un tast de varietats locals de horta

L'ENTITAT

FUNDACIÓ EMYS

Correu electrònic: info@fundacioemys.org
Telèfon: 972164957
Web: www.fundacioemys.org
Facebook: facebook.com/fundacioemys
Twitter: @fundacioemys

Entitat d’educació ambiental
Entitat de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori