MOU-TE EN BICI per una mobilitat sostenible

0 out of 5

Categoria:

Plataforma Mou-te en bici

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE
– Pacificació del trànsit.
– Millora del transport públic.
– Promoció de l’ús de la bicicleta
– Més carrers per a vianants i ciclistes
– Major accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
– Vies i rutes urbanes segures que formin una xarxa de carrils bici i que uneixin tots els barris i poblacions veïnes.
– Més aparcaments per a bicicletes.
– Campanyes de conscienciació en els mitjans de comunicació.
– Campanyes educatives per a l’ús de la bicicleta.

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES
– Defensar els drets dels usuaris i usuàries de la bicicleta.
– Fer d’interlocutors amb les administracions.
– Organitzar actes divulgatius, lúdics i reivindicatius.
– Reclamar la pacificació del trànsit i la protecció i la potenciació de la bicicleta.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?
La persona donant rebrà informació sobre les activitats de l’entitat (parades, cursos, pedalades, etc). Per donacions iguals o superiors a 20 €, la persona donant serà donada d’alta com a sòcia de l’entitat durant 1 any a partir del moment de fer-se efectiva la donació i podrà tenir tots els avantatges que això comporta: butlletí en paper a domicili (si vius a Girona o rodalies, te’l portem en bici!), descomptes a les botigues col·laborades i assegurança de la bicicleta a tercers.