Pont Alimentari

0 out of 5

Categoria:

Fundació Banc de Recursos

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

1.Reduir el malbaratament alimentari derivat de les activitats de la distribució al detall, càtering, i restauració amb la incorporació de pràctiques de prevenció pre-consum i post-consum.
2.Aprofitar l’excedent alimentari de la distribució al detall, càtering, i restauració, donant resposta a una necessitat social mitjançant el Pont Alimentari. 3.Fer visible la problemàtica del malbaratament alimentari, les oportunitats de prevenció i la funció social de les entitats.
4.Incidir directament sobre els consumidors normalitzant el costum d’emportarse el menjar i la beguda no consumida en bars i restaurants per afavorir un canvi d’hàbits respecte al malbaratament d’aliments.

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
6000€

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

1.SERVEIS A EMPRESES

1.1. Diagnosi del malbaratament: amb l’objectiu de reduir el malbaratament alimentari del sector de la restauració, càtering i comerços d’alimentació al detall, el Pont Alimentari ofereix assessorament gratuït per desenvolupar una diagnosi personalitzada i adaptada a les necessitats de l’empresa, així com propostes de bones pràctiques per reduir el malbaratament. Consisteix en analitzar quin menjar es llença, en quin estat i en quines fases, identificant possibles causes, així com possibles solucions.
1.2. Bones pràctiques de prevenció de residus: el Pont Alimentari ofereix gratuïtament a les empreses participants una proposta de bones pràctiques personalitzada amb objectius i actuacions assumibles, indicadors per fer un seguiment de l’evolució del pla per reduir el malbaratament alimentari. A més, s’acompanyarà a cada empresa en la implantació de les bones pràctiques que aquesta consideri de més interès i se li oferirà gratuïtament materials de comunicació que pot adaptar a les seves necessitats per a la difusió als seus treballadors, clients, etc.

2. SERVEIS A ENTITATS SOCIALS Oferim a les entitats que serveixen o tenen previst servir àpats a col·lectius vulnerables, la possibilitat de ser receptors del Pont Alimentari.

3. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PÚBLICA Materials diversos i actes per tal d’incidir en l’opinió pública i canviar les pràctiques respecte al consum d’aliments i al seu malbaratament.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

1.Per ajudar a paliar les desigualtats socials a la nostra mateixa ciutat, contribuint a que totes les famílies tinguin una alimentació suficient i adequada.
2.Per contribuir a l’erradicació del malbaratament alimentari.
3.Per donar suport a una distribució més justa dels aliments.
4.Per continuar amb la tasca d’aprofitament dels aliments i de concienciació ciutadana.

L'ENTITAT

Fundació Banc de Recursos

Correu electrònic: pontalimentari@gmail.com
Telèfon: 932177154
Web: http://www.pontalimentari.org
Twitter: https://twitter.com/pontalimentari

Entitat de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori