Pont Solidari

0 out of 5

Categoria:

Fundació Banc de Recursos

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

1.Donar sortida a recursos en bon estat i vida útil d’empreses i entitats que se’n volen desfer per derivar-ho a entitats del socials del Tercer Sector que ho necessitin donant-li així una segona vida als materials.
2.Crear xarxa i treball transversal entre els agents implicats fomentant la solidaritat, la reutilització i el medi ambient.
3.Sistematitzar i millorar la gestió del servei Pont Solidari a través de la plataforma on line per augmentar el grau de coneixement del servei.

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
6000€

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

1. Assegurar la continuitat, millora i ampliació del servei gratuit de derivació de material a les entitats socials del Tercer Sector.
2. Fomentar el consum responsable, solidaritat, reutilització i preservació del medi ambient amb accions de difusió a col·lectius de joves i desfavorits.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

– Certificat de donació
– Butlleti de noticies i memoria de l’entitat
– La FBDR està reconeguda per la Generalitat com a entitat que treballa pel medi ambient (amb la reutilització d’equips evita que aquests vagin a les deixalleries).

Per aquesta raó els donatius en metàl·lic que rep, procedents de les persones físiques que viuen a Catalunya, tenen dret a un 25% de deducció (segons la llei espanyola) més un 15% aplicat a la quota autonòmica de la Declaració de Renda El passat 1 de gener va entrar en vigor la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, que introdueix un augment en els percentatges de deducció fiscal de les donacions realitzades en 2015. D’aquesta manera, la deducció serà d’un 50% en els primers 150 € aportats pel donant; de 27,5% per a la resta de donatius i de 32,5% si en els darrers tres anys (2013,2014,2015) s’ha mantingut o augmentat l’import donat a una mateixa entitat. En el cas de les persones jurídiques, es manté el percentatge de deducció fiscal en el 35%; però si han donat a la mateixa entitat un import igual o superior en els dos exercicis anteriors (2014 i 2013), el percentatge augmenta a 37,5 %

L'ENTITAT

Fundació Banc de Recursos

Correu electrònic: difusio@bancderecursos.org
Telèfon: 932177154
Web: www.bancderecursos.org
Facebook: https://www.facebook.com/bancderecursos
Twitter: https://twitter.com/bancdr

Entitat d’educació ambiental