Restauració del bosc de ribera al curs baix del riu Francolí.

0 out of 5

Categoria:

ASSOCIACIO AURORA - SALUT MENTAL TERRITORI I PAISATGE

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

– Millorar l’estat ecològic del riu Francolí al seu tram baix.
– Restaurar i conservar el bosc i la vegetació de ribera.
– Ordenar i facilitar l’accés respectuós dels visitants i usuaris del riu, oferint-los també informació interpretativa.
– Implicar a les institucions públiques i privades i a la ciutadania en la conservació del Francolí, a través d’acords de custòdia, col·laboració en el projecte, voluntariat.

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
Variable en funció dels recursos obtinguts

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

En base als diferents acords de custòdia que tenim signats i dels recursos que disposem planifiquem accions anuals de retirada d’espècies al·lòctones (com ara la canya, l’ailant, etc.), la plantació d’espècies pròpies del bosc de ribera, i accions de manteniment i conservació de la vegetació i de l’entorn del riu. Els treballs els porten a terme les brigades forestals de l’Associació Aurora formades per persones amb discapacitat mental. També organitzem diferents activitats de voluntariat ambiental per implicar a la ciutadania en la conservació d’aquests espais. Amb la Fundación Repsol i l’Ajuntament de Tarragona organitzem cada any la Plantada Popular al riu Francolí.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

Donarem a conèixer (si així ho voleu) la vostra col·laboració amb l’Associació Aurora a través del web i el Facebook de la nostra entitat. També us oferim la possibilitat de participar en alguna de les activitats de voluntariat ambiental que realitzem o podem organitzar-vos una activitat específica en funció de la vostra aportació. Els donatius de les persones físiques a l’Associació Aurora desgraven en l’Impost de la Renda.

L'ENTITAT

ASSOCIACIO AURORA – SALUT MENTAL TERRITORI I PAISATGE

Correu electrònic: administracio@associacioaurora.org
Telèfon: 977520205
Web: www.associacioaurora.org
Facebook: https://www.facebook.com/associacio.aurora/
Twitter: @auroracet

Entitat de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori