Riet Vell: un exemple d’harmonització entre home i natura a través de la custòdia del territori, l’educació i divulgació ambiental, el voluntariat ambiental i la conservació.

0 out of 5

Categoria:

SEO/BirdLife

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Els objectius estratègics del projecte són:

– Divulgar i difondre la importància de la conservació del conjunt d’hàbitats singulars de la plana deltaica;
– Divulgar el model de custodia del territori que es realitza a Riet Vell i, en la mesura del possible, estendre’l a altres zones del Delta establint altres acords de custodia;
– Millorar l’estat de conservació dels valors naturals de la Reserva Natural de Riet Vell;
– Consolidar i desenvolupar una línia de voluntariat adreçada al desenvolupament de tasques directament lligades als projectes de custòdia del territori al Delta de l’Ebre;
– Continuar les tasques de conservació en diferents punts del Delta.

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
12.000€

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

– Millorar la qualitat paisatgística de la finca i dels diferents ambients a protegir i custodiar al delta.
– Desenvolupar projectes demostratius de conservació, recerca, custòdia i desenvolupament sostenible.
– Compatibilitzar el conreu ecològic de l’arròs amb la conservació de la biodiversitat.
– Eliminació d’espècies exòtiques invasores (espècies vegetals) i recuperar poblacions d’espècies vegetals rares, endèmiques o amenaçades.
– Reduir les poblacions d’espècies animals exòtiques amb impacte negatiu sobre l’agricultura i/o els ecosistemes, com ara el cranc americà, peixos exòtics o el cargol poma, i difondre el perill que noves introduccions (com la recent troballa d’exemplars de rana toro) poden suposar per l’ecosistema del Delta.
– Contribuir a la comunicació, divulgació i educació ambiental en el nostre centre de visitants “la barraca”.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

Visita guiada (gratuïta) a la finca de Riet Vell.

L'ENTITAT

SEO/BirdLife

Correu electrònic: catalunya@seo.org
Telèfon: 932892284
Web: http://www.seo.org/catalunya/
Facebook: @SeobirdlifeCatalunya
Twitter: @cristina_SEOcat

Entitat de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori