Xarxa de seguiment del litoral (Silmar)

0 out of 5

Categoria:

Fundació Privada Mar

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

– Diagnosticar l’estat ecològic del medi marí – Involucrar la societat en la conservació activa del medi, accions de seguiment i custòdia del territori – Formació i educació ambiental del medi marí – Divulgació a nivell local i regional de l’estat del medi i els diferents impactes o problemàtiques que presenta

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
70€

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

– Seguiment del fons marí (comunitats afectades pel canvi climàtic, espècies protegides, etc), cartografia de comunitats mediolitorals (Carlit), seguiment d’espècies invasores, entre d’altres. – Impulsar accions de millora directes (seguiment d’abalisaments i recol·locació, seguiment de comunitats antropitzades, impulsar instal·lacions de biòtops, neteges de fons, etc) – Sensibilització i divulgació entre els col·lectius més joves – Formació de voluntaris sobre seguiments científics, com aprendre a veure impactes i bones praxis – Divulgació de tota la informació obtinguda – Propostes de millora directes sobre els ents locals

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

– Participació en els seguiments (en cas de disposar de titulació de submarinisme) – Xerrades formatives – Informes d’activitat

L'ENTITAT

Fundació Privada Mar

Correu electrònic: info@fundacionmar.org
Telèfon: 972611031
Web: http://fundacionmar.org/
Facebook: https://www.facebook.com/fundacio.mar/?fref=ts

Entitat d’educació ambiental
Entitat de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori