ADENC: Via Verda Sant Llorenç-Collserola

Dona a aquest projecte

La Via Verda Sant Llorenç-Collserola és un espai que connecta els dos parcs naturals més destacables de la Regió Metropolitana de Barcelona (el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc Natural de Collserola), tot travessant la Plana del Vallès.

Els espais naturals de la Via Verda del Vallès pertanyen a una tipologia d’hàbitats poc protegida i amenaçada al nostre país: ambients mediterranis de terra baixa. La seva situació geogràfica fa que aquest sigui un espai vulnerable, ja que les creixents pressions urbanístiques amenacen en convertir la Via Verda Sant Llorenç-Collserola en un entramat urbà homogeni, convertint el Vallès Occidental en un extens polígon sense fi.

Des de l’ADENC estem treballant en recuperar el projecte del connector ecològic de la Via Verda del Vallès Sant Llorenç-Collserola. Es volia posar en valor la comarca vallesana com a connector entre les dues serralades, litoral i prelitoral. A principis de l’any 2019  amb la col·laboració del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es van organitzar la III Conferència dels Espais Naturals de la Plana del Vallès, amb l’objectiu de reactivar el projecte.

Àmbits

Comarques