Eradicació de canya (Arudo donax) i recuperació del bosc de ribera al tram baix del riu Gaià

0 out of 5

Entitat:

Associació Mediambiental la Sinia

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

1.- Eradicació de l’espècie exòtica invasora Arundo donax, mitjançant extracció mecànica.
2.- Revegetació dels trams d’actuació
3.- Manteniment a curt mig i llarg termini de l’actuació
4.-Realització de campanyes de difusió de les actuacions. Educació ambiental per escoles. Voluntariat corporatiu per empreses. Voluntariat ambiental.

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
12.000€

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

Les aportacions obtingudes es destinaran integrament a l’ampliació i manteniment del “Programa d’eradicació d’Arundo donax i recuperació de ecosistemes de ribera al riu Gaià”. Aquest programa que l’Associació Mediambiental la Sínia impulsa des de l’any 2000, ha consolidant l’eliminació total d’aquesta espècie exòtica invasora, i la recuperació ambiental i funcional del ecosistema forestal de ribera característic dels trams baixos del Gaià, en una secció fluvial de 2 quilometres. Aquesta secció compren el tram inclòs entre la desembocadura del riu Gaià i el Camí de Ferran (Altafulla). Les ajudes obtingudes contribuiran a ampliar el tram d’actuació en aproximadament 2 quilometres i al seu manteniment a curt, mig i llarg termini.

1.- Eradicació de l’espècie exòtica invasora Arundo donax a les lleres dreta i esquerra del tram del riu Gaià comprés entre el pont de la nacional 340 (N-340) i el pont de l’autopista AP-7: a) extracció mecànica mitjançant desborçadores; b) extracció mecànica mitjançant el lloguer de maquinaria d’extracció (tipus netejadores de cunetes).
2.- Adquisició de planter autòcton per realitzar la revegetació: a) estrats arboris, arbustius i herbacis.
3.- Revegetació de la zona d’actuació: a) revegetació segons estructures i composició naturals del bosc de ribera de rius de muntanya baixa mediterrània
4.- Manteniment a curt, mig i llarg termini de l’actuació: a) eliminació de rebots de canya; b) restabliment de planter mort i reforçament de la revegetació; c) rec en èpoques estivals o de baixa pluviometria etc.
5.-Realització de campanyes de difusió de les actuacions. Educació ambiental per escoles. Voluntariat corporatiu per empreses. Voluntariat ambiental.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

El donant podrà gaudir de les diverses activitats que l’Associació Mediambiental la Sínia promourà en relació a les actuacions d’eradicació i recuperació de ecosistemes de ribera al riu Gaià

1.- Notificació i invitació en les campanyes de revegetació i manteniment.
2.- Creació de jornades de voluntariat corporatiu per empreses: sortides de camp on es realitzaran tasques associades les actuacions d’eradicació i recuperació de ecosistemes de ribera al riu Gaià. Difusió de la implicació de l’empresa en el projecte a través de les xarxes socials de l’entitat.
3.- Notificació i invitació en jornades de voluntariat ambiental vinculades d’eradicació i recuperació de ecosistemes de ribera al riu Gaià
4.- Apadrinament d’exemplars plantats per a col·lectius i ens públics i privats.
5- Notificació i invitació en jornades de voluntariat dirigides a la descoberta de la biodiversitat dels sistemes fluvials de muntanya baixa mediterrània.

L'ENTITAT

Associació Mediambiental la Sinia

Correu electrònic: biodiversitat@riugauia.cat
Telèfon: 610033923
Facebook: facebook.com/riugaia
Twitter: @GaiaVoluntariat

Entitat d’educació ambiental
Entitat de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori