Terra Franca facilita l’accés a la terra

Dona a aquest projecte

Per a l’Associació Terra Franca,  la terra i l’activitat agrària són la seva raó de ser. L’entitat promou l’ús responsable del sòl, facilitant l’accés a la titularitat de finques rústiques mitjançant l’arrendament.

Un dels seus objectius principals és donar suport a la pagesia que cerca finques per endegar el seu projecte agrícola o ramader.

La terra i l’activitat agrària són la raó de ser de l’entitat.

Fes ara una donació a l’Associació Terra Franca!