Restauració i conservació del litoral de Tarragona

0 out of 5

Categoria:

ASSOCIACIO AURORA - SALUT MENTAL TERRITORI I PAISATGE

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

– Mantenir i millorar l’estat ecològic dels ecosistemes del litoral de Tarragona.
– Restaurar i conservar el savinar litoral, les dunes i espècies singulars com per exemple el Limonium gibertii.
– Ordenar i facilitar l’accés respectuós dels visitants i usuaris de la platja, delimitant àrees d’accés restringit a les dunes i oferint-los també informació interpretativa.
– Implicar a les institucions públiques i privades i a la ciutadania en la conservació del litoral de Tarragona, a través d’acords de custòdia, col·laboració en el projecte, voluntariat.

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
Variable en funció dels recursos obtinguts

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

L’àmbit d’actuació d’aquest projecte contempla una sèrie d’actuacions al Bosc de la Marquesa, a la platja Llarga de Tarragona i als Morrots de la Savinosa, continuant així les tasques engegades de conservació del sistema dunar i del savinar litoral, que han millorat molt en els darrers anys. S’han fet moltes millores ambientals en diversos punts, tot delimitant el sistema dunar en punts clau, plantades en l’àmbit del torrent de la Bassa Closa i en trams de sistema dunar per la possible nidificació de la tortuga babaua. Totes aquests millores, han afegit més d’un quilòmetre d’abalisaments, diversos rètols informatius i plantacions noves que sens dubte han canviat l’aspecte del litoral tarragoní. Volem continuar amb el manteniment i la millora ambiental de diversos espais encara en estat natural del Bosc de la Marquesa, la platja Llarga de Tarragona i els Morrots de la Savinosa, amb l’objectiu de mantenir les accions encaminades a la protecció de la biodiversitat i la preservació de les zones delimitades. El Bosc de la Marquesa és una espai forestal costaner amb un gran valor ambiental, doncs hi podem trobar un dels savinars litorals millors conservats de la costa catalana. Actualment el Bosc de la Marquesa és un espai natural protegit i a la façana marítima hi podem trobar comunitats d’ensopegueres endèmiques (Limonium sp.). S’hi plantaran savines en aquells punts on la seva densitat sigui baixa i es completarà amb altres espècies pròpies de la zona, com llentiscle, margalló, arçot i ullastre. L’actuació també contempla restaurar antics marges de pedra seca. A la Platja Llarga volem continuar recuperant les dunes, especialment la zona propera a la Gran Duna. Es tracta d’un sistema dunar incipient que amb la plantació d’espècies arbòries com la savina i algunes arbustives com el llentiscle o la bufalaga, es consolidarà com un nou sistema dunar amb el pas dels temps. Per ajudar a la fixació de sorra també s’hi plantaran espècies pioneres com el jull i borró a la part més propera al mar. Als Morrots la vegetació predominant és la màquia litoral amb llentiscle, garric i margalló, amb presència d’alguns peus de savina. El valor ecològic d’aquesta zona és molt alt, però l’elevada freqüentació de visitants, fins i tot fora del període estival, provoca la seva degradació degut a trepig, residus o vandalisme. Plantegem fer plantades amb espècies pròpies de la zona i especialment de savines, que són les que donen nom a aquest tram costaner, per ajudar a recuperar la vegetació d’aquest espai. Els treballs els porten a terme les brigades forestals de l’Associació Aurora formades per persones amb discapacitat mental. També organitzem diferents activitats de voluntariat ambiental per implicar a la ciutadania en la conservació d’aquests espais.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

Donarem a conèixer (si així ho voleu) la vostra col·laboració amb l’Associació Aurora a través del web i el Facebook de la nostra entitat. També us oferim la possibilitat de participar en alguna de les activitats de voluntariat ambiental que realitzem o podem organitzar-vos una activitat específica en funció de la vostra aportació. Els donatius de les persones físiques a l’Associació Aurora desgraven en l’Impost de la Renda.

L'ENTITAT

ASSOCIACIO AURORA – SALUT MENTAL TERRITORI I PAISATGE

Correu electrònic: administracio@associacioaurora.org
Telèfon: 977520205
Web: www.associacioaurora.org
Facebook: https://www.facebook.com/associacio.aurora/
Twitter: @auroracet

Entitat de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori