SOSpeix, els límits del mar

0 out of 5

Entitat:

Associació de Naturalistes de Girona

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Donar a conèixer la biodiversitat marina del litoral gironí i els serveis ambientals que ofereixen a la societat. Donar a conèixer les problemàtiques que afecten els ecosistemes marins i els seus serveis ambientals. Transmetre com, a través d’hàbits de consum, es pot incidir en disminuir les problemàtiques que afecten els ecosistemes marins i els seus serveis ambientals. Fomentar el consum de peix i marisc pescat amb tècniques respectuoses amb el medi i de proximitat i que alhora faciliti una dieta saludable. Facilitar a la ciutadania l’accés a la informació relativa a l’estat ecològic dels ecosistemes marins, així com de les tècniques d’explotació dels recursos marins. Facilitar eines a la ciutadania perquè esdevingui crítica alhora de consumir recursos pesquers i es consolidi un sector pesquer més respectuós amb el medi i l’entorn. La Guia SOSpeix: La guia consta d’un llistat d’espècies de peix i marisc de consum que trobem al Mediterrani. A partir d’aquestes espècies, el consumidor pot consultar quin peix pot comprar, on i com el pot cuinar per tal de minimitzar l’impacte sobre el medi marí i les poblacions que hi habiten. A la guia hi ha una breu descripció de cada espècie, acompanyada d’una imatge per tal d’identificar-la més fàcilment i s’indica la seva recomanació de consum. Establiments i restaurants: Xarxa d’establiments i restaurants on es poden trobar les espècies que es recomanen a la Guia.

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
3000€

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

Actualització/revisió de la base de dades de peix i marisc. Actualització de la xarxa de restaurants i establiments. Actualització de l’apartat de notícies i recursos del web www.sospeix.org. En cas de rebre finançament suficient, es publicaria la guia en format paper.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

El retorn que oferim a les persones que facin un donatiu és aparèixer com a col·laborador del projecte a l’apartat del web següent: http://www.sospeix.org/ca/2-campanya-sospeix/6-agraiments-i-suport.html. En cas de rebre finançament suficient per publicar la guia en format paper, les persones les persones que facin una aportació igual o superior a 10€ rebrien un exemplar de la guia. En cas d’aportacions iguals o superiors a 50€, els donants podran gaudir dels avantatges pels socis de l’ANG durant un any.

L'ENTITAT

Associació de Naturalistes de Girona

Correu electrònic: info@naturalistesgirona.org
Telèfon: 972223638
Web: www.naturalistesgirona.org
Facebook: https://www.facebook.com/somnatusgi/
Twitter: @somnatus

Entitat ecologista, de defensa i reivindicació
Entitat d’educació ambiental