Avís legal

Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) Copyright (c). Reservats tots els drets.

El present web és propietat de Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac). Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització expressa de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) i dels propietaris de les marques que hi apareixen.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense l’autorització expressa de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que la legislació vigent castiga.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

L’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir-hi l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. L’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac).

L’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Els usuaris d’aquestes pàgines queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. L’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests fets. L’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) adoptarà les mesures al seu abast per a la protecció de les dades personals dels usuaris i preservarà la privadesa. L’usuari autoritza a l’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) per a l’obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l’usuari (galetes), solament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d’acord amb la normativa vigent a cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal, i en compliment d’aquesta normativa. Cap de les exempcions de responsabilitat contingudes aquí tenen per objecte limitar la responsabilitat de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) de forma contrària a allò que disposen les normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en què, en virtut de les dites normatives, no es poden excloure.

Política de confidencialitat

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac) amb la finalitat de processar la seva consulta o petició. Podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a l’adreça de correu electrònic a correu@o3sac.org. Podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment via correu electrònic a correu@o3sac.org.