BENEFICIS FISCALS

La normativa fiscal vigent afavoreix el fet de realitzar donatius i de col·laborar amb les entitats no lucratives, incentivant les aportacions de persones físiques i d’empreses en l’assoliment de finalitats d’interès general, entre les quals les entitats no lucratives que desenvolupen activitats de protecció i millora del medi ambient.

LES DONACIONS PODEN DESGRAVAR-SE PARCIALMENT A LA RENDA


Els percentatges i condicions de les deduccions s’estableixen tenint en compte si el donant és persona física o jurídica, i també si l’entitat receptora reuneix els requisits per poder optar al règim fiscal del mecenatge, regulat en la Llei 49/2002. I finalment també cal tenir en compte si l’entitat està inscrita o no, en el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.


Per tant, hi ha deduccions i incentius d’àmbit estatal i altres d’àmbit autonòmic, i són compatibles unes amb les altres.

En el següent document trobareu un resum de l’actual normativa en matèria de desgravacions. Podreu veure que per a un donatiu com a persona física de 250€ que feu a través de Donant Ambiental us podeu desgravar fins a un 95% de l’import donat (aplicant les desgravacions de l’àmbit autonòmic sumat a les desgravacions de l’àmbit estatal).

CONSULTAR TIPUS DE DESGRAVACIONS A APLICAR

GUIA DELS BENEFICIS FISCALS

Totes les donacions que es realitzin als projectes publicats a en aquesta web seran rebudes per la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) en primera instància (promotora d’aquesta campanya). La XCN reenviarà les donacions posteriorment a la corresponent entitat escollida. La XCN rebrà de l’entitat escollida l’equivalent al 7,5% de l’import donat en concepte de manteniment i dinamització del portal.

És molt favorable canalitzar els vostres donatius a través d’aquesta web per diversos motius:

Esteu contribuint a una campanya global que vol ajudar a les entitats ambientals de Catalunya a desenvolupar els seus projectes

– La XCN és declarada d’utilitat pública. Per tant, esteu fent un donatiu en primera instància a una entitat que s’acull al règim fiscal de mecenatge. Conseqüentment, podreu aplicar el màxim percentatge de desgravació possible, que va d’entre un 30 i un 95% de l’import donat versus un 10% quan no es poden acollir a la llei de mecenatge (malauradament són poques les entitats declarades d’utilitat pública).