Conservem el Moianès protegeix hàbitats claus pel manteniment de la biodiversitat

Dona a aquest projecte

Conservem el Moianès és una associació que estudia, divulga i protegeix el patrimoni natural del Moianès, fent especial èmfasi en aquells elements més vulnerables i interessants.

Un dels projectes que creiem prioritari és el de la conservació i recuperació dels prats naturals, hàbitats en clara regressió al territori on hi troba refugi una enorme biodiversitat. Moltes de les espècies que hi viuen en són exclusives, i algunes es troben amenaçades.

Portar a terme el projecte és un repte no tan sols en l’àmbit del coneixement natural i en la diagnosi de les amenaces, sinó sobretot en la concienciació de propietaris i de la gent que viu al territori.

Necessitem suport per  portar a terme actuacions que afavoreixin el manteniment i conservació d’aquests espais oberts, allunyant-los dels factors que els amenacen com són la intensificació del paisatge o l’emmatament, i per fer activitats de divulgació.

 

Comarques