Depana: participa en la restauració d’espais en la Serra de Collserola amb el Grup d’Acció Forestal

Dona a aquest projecte

DEPANA compta amb un Grup d’Acció Forestal a través del qual els membres i voluntaris de l’organització, assessorats per tècnics, realitzen accions de restauració de zones cremades, així com plantacions de plançons, eliminació de vegetació al·lòctona invasora i neteja de torrents o arranjament de camins, entre altres.

Totes aquestes actuacions es duen a terme a les diferents zones que DEPANA té assignades d’acord amb el conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de Collserola. Entre d’altres, cal destacar les actuacions que s’han fet en el marc del projecte de recuperació de la Font del Gos, un dels hàbitats característics de la solana de la Serra de Collserola, on DEPANA col·labora amb un projecte de diversificació curricular que duu a terme l’Institut Barri Besòs de Barcelona.

Les accions del GAF estan obertes als socis de DEPANA i al públic en general, fins al punt que gaudeixen d’una participació notable i estable que ha permès consolidar la celebració d’aquest tipus d’accions, que es realitzen de manera periòdica, i donar-les a conèixer a la ciutadania. Us animeu a col·laborar amb nosaltres i contribuir així a preservar el nostre patrimoni natural?