L’Era promou els assajos i la divulgació en agricultura del sòl viu

Dona a aquest projecte

L’agricultura industrial ha comportat un deteriorament dels hàbitats agrícoles, un empobriment del sòl, processos de desertització i agreujament del canvi climàtic.
Per revertir la tendència, necessitem un sector que defensi la biodiversitat, respecti els cicles de l’aigua i treballi per al manteniment d’un sòl viu.
Per això des de l’Associació l’ERA fem assajos que adaptin tècniques innovadores en agricultura a les condicions del nostre país. En fem divulgació a través de trobades professionals, butlletins digitals, la revista Agrocultura i un canal de Telegram.

Amb la teva ajuda podrem mantenir els assajos, difondre’n els resultats i preparar protocols vàlids per a la pagesia del nostre país.