Fundació Emys i la conservació de la tortuga d’estany

Dona a aquest projecte

La Fundació Emys treballa per fer una gestió sostenible del territori, promovent l’agroecologia, la gestió forestal sostenible, l’educació ambiental i l’economia verda.

Es dedica a la conservació de la natura, en especial de les zones humides i de la tortuga de l’estany, mitjançant recerca, gestió, conservació, educació i conscienciació. Un dels seus projectes actuals és la millora de l’estat ecològic de l’estany de Sils i de l’espai natural protegit del volcà de la Crosa.

La tortuga d’estany es troba greument amenaçada. La població de tortugues de la Selva és una de les més importants de la península Ibèrica.

Per fer una donació a la Fundació Emys contacta amb Donant ambiental a info@xcn.cat o trucant al 93 886 61 35.