Irehom i el desenvolupament rural als peus de Montserrat

Dona a aquest projecte

Irehom cuida i custodia la Vall d’Artigues, situada al municipi de Castellgalí i als peus de la muntanya de Montserrat. L’entitat impulsa el desenvolupament local, especialment en el món rural, des de la pràctica i experiència en el mateix territori.

En els darrers 10 anys, Irehom ha netejat i gestionat una vintena d’hectàrees del seu bosc, ha tornat a fer productius els espais de cultiu i ha experimentat amb altres formes de gestió forestal més respectuoses i que repercuteixen en el benestar i la salut de les persones que hi passegen. L’entitat ha dissenyat un pla estratègic de més de 60 projectes per dinamitzar les quasi 500 hectàrees de la Vall (per exemple, amb la gestió de l’aigua i la prevenció dels incendis forestals i canvi climàtic).

A Irehom creuen que aprendre és una actitud, una vivència constant. És per això que darrerament l’entitat ha obert i ofereix una part formativa.

Fesuna donació a l’Associació Irehom!