La Societat Catalana d’Herpetologia en defensa dels grups de fauna més amenaçats: rèptils i amfibis

Dona a aquest projecte

La Societat Catalana d’Herpetologia aplega herpetòlegs aficionats i professionals. Els seus objectius són garantir la protecció i conservació dels rèptils i amfibis i dels seus hàbitats, col·laborar amb altres entitats científiques i conservacionistes per tal d’assolir objectius comuns, formar i sensibilitzar en relació a l’herpetologia, oferir a les persones associades els elements socials de que disposi l’entitat en cada moment i promoure la llengua catalana en l’àmbit de les ciències herpetològiques.

L’entitat conserva i restaura punts d’aigua per conservar fauna i flora autòctona.

Fes ara la teva donació a la Societat Catalana d’Herpetologia!

 

Comarques