La Fundació Kilian Jornet preserva les muntanyes

Dona a aquest projecte

La fundació Kilian Jornet és una fundació sense ànim de lucre dedicada a la preservació de la muntanya i el seu entorn. Entre les activitats que desenvolupa hi ha l’educació ambiental, l’organització d’accions directes, la col·laboració amb la recerca i el desenvolupament de projectes de conservació.

Un d’aquest projectes s’anomena The Greatest Forest. Aquesta iniciativa vol posar en valor el patrimoni natural català mitjançant la preservació directe dels boscos i ecosistemes associats, mitjançant la creació de reserves forestals. Els boscos són seleccionats donat els valors ecològics i ambientals que alberguen i es compensa a la propietat per aquest fet.  Si vols ser titular d’una reserva, d’una part de la reserva o d’un arbre dins de la reserva, fes el teu donatiu.