Som NATUS, defensem el teu paisatge

0 out of 5

Entitat:

Associació de Naturalistes de Girona

Product Description

OBJECTIUS DEL PROJECTE

Defensar el territori i el paisatge gironí i els seus valors naturals i culturals, d’activitats com: La implantació d’infraestructures innecessàries i amb un elevat impacte sobre el territori (gasoducte MIDCAT, línies elèctriques, plantes de residus, ports esportus…) en entorns naturals d’elevat valor. La tala indiscriminada de boscos i la pèrdua innecessària d’espais agraris. La instal·lació de granges massives i la contaminació d’aqüífers i fonts. L’especulació urbanística i el consum desmesurat de sòl.

IMPORT QUE ES NECESSITA PEL PROJECTE
3000€

ACCIONS CONCRETES QUE ES FARAN AMB LES APORTACIONS RECOLLIDES

Seguiment de projectes en tramitació i/o execució i redacció de documents d’esmena i al·legació tècnica. Informació i mobilització veïnal, social i mediàtica. Representació jurídica i formulació de judicis contenciosos.

QUINA RECOMPENSA/RETORN S’OFERIRÀ AL DONANT?

La persona donant rebrà informació de les actuacions que desenvolupa l’entitat i podrà rebre assessorament i suport, si l’entitat ho considera escaient, en cas de veure’s afectat per algun projecte que tingui un elevat impacte ambiental. Per donacions iguals o superiors a 50€, la persona donant podrà gaudir dels avantatges per socis i sòcies dels NATUS durant un any a partir del moment de fer-se efectiva la donació.

L'ENTITAT

Associació de Naturalistes de Girona

Correu electrònic: info@naturalistesgirona.org
Telèfon: 972223638
Web: www.naturalistesgirona.org
Facebook: https://www.facebook.com/somnatusgi/
Twitter: @somnatus

Entitat ecologista, de defensa i reivindicació
Entitat d’educació ambiental