Fundació RIVUS i l’observatori RIVUS

Dona a aquest projecte

La Fundació RIVUS, creada l’any 2018 pel Consorci Besòs Tordera, té l’objectiu d’esdevenir una eina per vehicular la recerca, l’educació ambiental i la implicació ciutadana en la conservació dels nostres rius, especialment de les conques del Besòs i de la Tordera.

Una de les iniciatives que impulsa la Fundació és l’Observatori RIVUS, un projecte de recerca interdisciplinària que té com a objectius principals definir indicadors de l’estat dels ecosistemes fluvials, realitzar-ne el seu seguiment a mitjà i llarg termini i donar-los a conèixer a la societat a través del Programa d’Educació Ambiental, Comunicació i Formació (PROECA).

La recerca se centra en el monitoratge o registre continuat d’indicadors biològics, hidromorfològics, hidrològics i fisicoquímics per tal d’obtenir sèries prolongades en el temps que permetin avaluar l’estat de qualitat dels sistemes aquàtics.

L’avaluació de la qualitat biològica es duu a terme a través del seguiment d’algues diatomees, macroinvertebrats, peixos, vegetació de ribera, aus, amfibis i rèptils aquàtics i llúdriga, amb la col·laboració d’universitats, centres de recerca i la col·laboració d’experts.