Marques de Pastor protegeix la microreserva e Patamolls

Dona a aquest projecte

El Pla de Corts (Baix Pallars, Pallars Sobirà) presenta nombroses surgències d’aigua creades per una dinàmica de dissolució de la sal del material del subsòl, que genera depressions del terreny enmig de la roca més competent del seu entorn. L’estany de Montcortès és l’exemple més paradigmàtic, però n’hi ha moltes d’altres de petites dimensions.

Actualment la microreserva dels Patamolls del Pla de Corts inclou una surgència d’aigua de 4.000 m2, que juntament amb els prats i bosquines de caducifolis del seu entorn. A banda del seu interès geològic, aquest espai presenta una comunitat vegetal molt interessant lligada a la presència d’aigua. Sumat a la vegetació del seu entorn i a la proximitat de l’estany de Montcortès, acull una bona comunitat d’odonats i lepidòpters. S’ha confirmat la presència de papallones del gènere Maculinea, en perill arreu d’Europa.

Els fons recaptats es dedicaran a la conservació d’aquestes petites zones humides i al seguiment de la biodiversitat de la microreserva.

Àmbits

Comarques