Un concurs ideat pels treballadors d’AC Marca aporta una donació per l’Associació Habitats

A través del programa Care for Tomorrow la companyia AC MARCA especialitzada en productes de higiene i cosmètica ha incorporat la Sostenibilitat als seus  pilars estratètigs.

El programa s’articula amb la creació de grups de treball  que reuneixen  treballadors de diferents àrees. El grup de treball Innovació Sostenible va plantejar un concurs per  crear cultura de sostenibilitat a l’empresa i demanar als companys i companyes  les seves idees per crear productes, processos o dinàmiques que combinessin innovació i sostenibilitat.

També van incorporar, amb la finalitat de ser  coherents amb el missatge, la proposta de  dedicar part del premi del concurs a iniciatives vinculades amb la sostenibilitat i la preservació del medi ambient. Els guanyadors van decidir lliurement l’associació  Habitats i l’empresa va realitzar la donació a través de Donant Ambiental.