Col·laboració entre l’empresa Omplim i l’entitat La Horda per la restauració de 3500 m² de vegetació de ribera a Montcada i Reixac.

Associació La Horda

Aquesta actuació preveu a la recuperació de 3500 m² de vegetació de bosc de ribera del riu Besòs, al seu pas per Montcada. Es tracta d’un espai que l’Associació ambiental La Horda té en custòdia, i la superfície correspon als metros quadrats del sostre edificat d’un projecte gestionat per Omplim en el municipi.

Per cada metre quadrat que l’empresa dedicada al desenvolupament de projectes immobiliaris construeixi, es compromet a restaurar un metre quadrat d’un espai proper d’alt valor ecològic . Omplim, empresa de lucre limitat dedicada a la gestió i edificació responsable, té per objectiu incorporar la sensibilitat i la sostenibilitat ambiental, l’acció social i la responsabilitat empresarial al sector de la construcció.

Ha estat establerta una col·laboració entre l’empresa, la XCN i Concep-t, per la restauració d’espais propers als projectes d’habitatge que desenvolupa, compensant els metres quadrats edificats amb restauracions ambientals a espais propers d’alt valor ecològic.