NatMont salva espais amb un fons patrimonial per a la conservació de la natura

Dona a aquest projecte

Terrenys degradats on no s’hi pot intervenir; parcel·les amb molt potencial per a la renaturalització; espais amenaçats per activitats de fort impacte ambiental; iniciatives de millora de la biodiversitat que només esperen un espai on poder-se materialitzar. Sovint és la propietat de la terra la que dificulta les actuacions de foment de la biodiversitat, de renaturalització, de conservació en definitiva.

És per això que hem creat aquest Fons patrimonial per a la conservació de la natura, amb l’objectiu final de poder adquirir parcel·les que ens permetin actuar en benefici de la natura, bé sigui evitant-hi mals major o bé sigui incrementant-ne el valor natural.

A través de la propietat de la terra, cerquem de mantenir viva la Terra.